Archiv pro měsíc: Leden 2012

Softflowd + NFDUMP + NfSen – instalace a konfigurace

(Ubuntu 10.04 LTS)

Monitorování síťové komunikace pomocí NetFlow

Cílem je logovat informace o provozu na síťových rozhraních stanice a umožnit pohodlný přístup k záznamům prostřednictvím webové aplikace.

Software

  • Ubuntu 10.04 LTS 32-bit - OS
  • Apache - webový server
  • PHP - skriptovací jazyk
  • Softflowd - sonda/exportér síťových toků
  • NFDUMP - netflow kolektor (nástroje pro sběr a zpracování netflow dat)
  • NfSen - grafický webový frontend pro nfdump tools
  • Perl moduly (potřebné pro NfSen)

Celý příspěvek