CentOS

Změna umístění datového adresáře MySQL

(CentOS 6)

Cílem je přesunout datový adresář MySQL na jiný diskový oddíl do adresáře /data/mysql.

 

1) Zastavení MySQL serveru:

service mysqld stop

2) Vytvoření nového datového adresáře:

mkdir /data/mysql

Šifrování diskového oddílu pomocí dm-crypt+LUKS

(CentOS 6)

Cílem je vytvořit šifrovaný oddíl pro uchovávání záloh.


OpenLDAP 2.4 - přidání schématu (samba)

(CentOS 6)

 

Potřebné schéma /etc/openldap/schema/samba.schema je součástí balíku samba. Aby bylo možné schéma přidat, je třeba provést konverzi do formátu LDIF.

1) Vytvoření konfiguračního souboru

vi /etc/openldap/schema/_schema_convert.conf

 

Upgrade CentOS 5.X na 5.5

(CentOS 5)

Záloha konfiguračních souborů

Adresář /etc:

tar cvzf ./etc.tgz /etc

 

Soubory umístěné v jiných adresářích (např. démon named):

tar cvzf ./named_conf.tgz /var/named/chroot/etc /var/named/chroot/var/named

Linux SW RAID 1 - upgrade disků a zvětšení oddílů

(CentOS 5)

Výměna SATA disků (250 za 500 GB)

Upozornění: Toto je popis kroků provedených na našem serveru. Budete-li podle nich postupovat, buďte obezřetní, činíte tak na vlastní riziko.