Upgrade CentOS 5.X na 5.5

(CentOS 5)

Záloha konfiguračních souborů

Adresář /etc:

tar cvzf ./etc.tgz /etc

 

Soubory umístěné v jiných adresářích (např. démon named):

tar cvzf ./named_conf.tgz /var/named/chroot/etc /var/named/chroot/var/named

Záloha dat

  • databáze (mysqldump, pg_dump, ...)
  • jiná data (rsync, tar, ...)

Upgrade systému a editace konf. souborů

Vyprázdnění cache YUM (packages, metadata, headers, dbcache):

yum clean all

 

Vypsání dostupných balíků k aktualizaci:

yum list updates

 

Aktualizace instalovaných balíků (upgrade systému):

yum update

 

Vyhledání nových resp. zálohovaných konfiguračních souborů s příponou .rpmnew a .rpmsave:

find / -print | egrep "rpmnew$|rpmsave$"

 

Porovnání uložených konf. souborů s aktuální verzí pomocí diff (zde např. démon httpd) a provedení potřebných úprav:

diff /etc/httpd/conf/httpd.conf.rpmnew /etc/httpd/conf/httpd.conf

 

Restart systému:

reboot

Kontrola stavu

Zobrazení aktuální verze CentOS:

rpm -q centos-release

 

Zobrazení aktuální verze jádra:

uname -a

 

Zobrazení aktivních internetových TCP/UPD spojení + PID a názvů programů:

netstat -tulnp

 

Vypsání aktuálních zpráv z logu:

tail -n 30 -f /var/log/messages