Ubuntu

Softflowd + NFDUMP + NfSen - instalace a konfigurace

(Ubuntu 10.04 LTS)

Monitorování síťové komunikace pomocí NetFlow

Cílem je logovat informace o provozu na síťových rozhraních stanice a umožnit pohodlný přístup k záznamům prostřednictvím webové aplikace.